Các dự án đất nền, chung cư, mua bán nhà đất tại Thái Nguyên

Nhà đất vip

Mức giá:

Diện tích: 200 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng:

Mức giá:

Diện tích: 50 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng:

Mức giá: 6.21 tr/m2

Diện tích: 100 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 08-05-2018

Mức giá:

Diện tích: 100 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 25-04-2018

Mức giá: 5.5 tr/m2

Diện tích: 120 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 07-05-2018

Mức giá: 10 tr/m2

Diện tích: 120 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 10-05-2018

Nhà đất mới đăng

Mức giá: 390 tr

Diện tích: 80 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 29-03-2019

Mức giá: 7 tr/m2

Diện tích: m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng:

Mức giá: 390 tr

Diện tích: 168 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 08-05-2018

Mức giá: 7.2 tr/m2

Diện tích: 100 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 10-05-2018

Mức giá: 1.2 tỷ

Diện tích: 7000 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 15-05-2018

Mức giá:

Diện tích: 90 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 09-05-2018

Mức giá: 650 tr

Diện tích: 100 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 07-05-2018

Mức giá: 500 tr

Diện tích: 100 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 07-05-2018